een site van Pino-NOIR

AfvalemissieMulders Milieu Advies adviseert de profit en non-profit sector op het gebied van afvalemissie en –preventie, milieuzorg, duurzaam produceren. De Nederlandse overheid voert een actief beleid om preventie van afval en emissies, milieuzorg en duurzaam ondernemen/produceren bij bedrijven te bevorderen. Bedrijven merken dit vervolgens aan de onderzoeksverplichtingen die in de milieuvergunning worden opgenomen.