een site van Pino-NOIR

Welkomwelkom

Mulders Milieu Advies is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven, organisaties en overheden. Wij zijn u van dienst bij actuele vraagstukken op het gebied van milieubeheer en arbeidsomstandigheden.

Dienstverlening vanuit een visie
Bij onze dienstverlening werken wij nauw samen met u als klant en staan uw doelstellingen, uw organisatie en uw mensen centraal. Wij helpen u met een praktische aanpak om juist die verbeteringen te vinden en te implementeren die het resultaat oplevert dat uw organisatie vérder brengt.

Organiseren en adviseren is mensenwerk
Mulders Milieu Advies beschikt over uitstekend geschoolde vakmensen met een enorme dosis ervaring op het gebied van arbeid, milieu en veiligheid. Dit maakt dat zij de juiste basis hebben om snel tot de kern van uw vraag of probleem door te dringen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Sinds 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De omgevingsvergunning is een belangrijke verbetering voor het bedrijfsleven. De samenvoeging van 26 verschillende vergunningen tot één nieuwe vergunning zorgt voor een betere en snellere dienstverlening. Met de Wabo kunt u veel van de noodzakelijke vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Het is erg belangrijk dat u bij de voorbereiding en de planning van uw activiteiten al zicht heeft op de vergunningen die nodig zijn. Door een goede voorbereiding kunt u het proces van vergunningverlening stroomlijnen.