een site van Pino-NOIR

AuditsJaarlijks controleren van uw milieuvergunning, beoordeling van uw RI&E of een voorcontrole vooruitlopend op de controleur van het bevoegd gezag behoort ook tot de werkzaamheden van MMA. Ook voor het uitvoeren van interne audits van uw kwaliteits-, arbo en/of milieuzorgsysteem en het begeleiden van externe audits schakelen bedrijven MMA in. MMA controleert of het ontwikkelde systeem op alle niveaus en in alle afdelingen van de organisatie werkelijk volledig is ingevoerd.