een site van Pino-NOIR

KAM-coördinatorAls Kwaliteit, arbo- en milieucoördinator (KAM) kunnen wij u de afhandeling van interne en externe KAM-zaken uit handen nemen. De KAM-coördinator zorgt dat aan de milieueisen van de milieuvergunning wordt voldaan. Daarnaast is de KAM-coördinator een gesprekspartner tijdens de controles/audits van overheden en certificerende instanties. Het bijhouden van de arbo- en milieuwetgeving is tijdrovend. Mulders Milieu Advies kan zorgen voor detachering van een KAM-coördinator voor 1 dag in de week, per 2 weken of per maand.