een site van Pino-NOIR

KAM-managementsystemenOpzetten en begeleiden van KAM-managementsystemen (o.a. ISO 14001, 45001 en 9001)

Mulders Milieu Advies adviseert de profit en non-profit sector in het opzetten en implementeren van KAM-managementsystemen en partiële of geïntegreerde Kwaliteit-, Arbo-, Milieu- en Veiligheidsystemen. Een milieumanagementsysteem kan als een kans beschouwd worden waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden en profileren, om zodoende een versterking van de concurrentiepositie en een imagoverbetering te bewerkstelligen.
Een bedrijf met een (gecertificeerd) KAM-managementsysteem zorgt voor een positieve uitstraling richting de overheid, klanten en omgeving. Klanten stellen tegenwoordig steeds meer eisen aan bedrijven en hun producten, de overheid neemt steeds vaker voorschriften op het gebied van de milieuzorg op en de directe omgeving van het bedrijf (bijv. buurtbewoners) houdt het reilen en zeilen van nabijgelegen bedrijven goed in de gaten.