een site van Pino-NOIR

DienstenMilieu

Al meer dan 20 jaar ondersteunt Mulders Milieu Advies bedrijven, overheden en organisaties bij de meest voorkomende milieuvraagstukken.

Mulders Milieu Advies adviseert bedrijven en overheden op het brede en gevarieerde terrein van de milieuwetgeving, de bijbehorende coördinatieregelingen en de koppeling naar andere wetgeving.

Arbo 

Mulders Milieu Advies adviseert u ook op het gebied van de Arbowetgeving. Mirjam Mulders heeft in juni 2013 haar MVK-diploma behaald.

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Mulders Milieu Advies adviseert u ook op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen. Mirjam Mulders heeft in januari 2016 haar diploma Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen gehaald. De veiligheidsadviseur ADR/VLG (wegvervoer) is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven, die zich bezighouden met vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke goederen.